Amba Parameshwar

Amba Parameshwari Akhilandeshwari
Aadi Parashakti Palaya Mam
Shri Bhuvaneshwari Raja Rajeshwari
Ananda Rupini Palaya Mam-Sadha


Amba Parameshwar

Amba Parameshwari Akhilandeshwari
Aadi Parashakti Palaya Mam
Shri Bhuvaneshwari Raja Rajeshwari
Ananda Rupini Palaya Mam-Sadha


Amba Parameshwar

Amba Parameshwari Akhilandeshwari
Aadi Parashakti Palaya Mam
Shri Bhuvaneshwari Raja Rajeshwari
Ananda Rupini Palaya Mam-Sadha


Subrahmanyam Subrahmanyam

Subrahmanyam Subrahmanyam 
Shanmukhanatha Subrahmanyam. 

Shiva Shiva Shiva Shiva Subrahmanyam. 
Hara Hara Hara Hara Subrahmanyam- Om

Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam. 

Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam. 

Shiva Sharavanabhava Subrahmanyam. 

Guru Sharavanabhava Subrahmanyam. -Jai

Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam. 

Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam

Subrahmanyam

Subrahmanyam Subrahmanyam 
Sainatha Subrahmanyam. 

Chitta Chora Yashoda

Chitta Chora Yashoda Kaey Bal
Navanita Chora Gopal


Gopal Gopal Gopal 

Govardhanadhara Gopal
Gopal Gopal Gopal Gopal 

Govardhanadhara Gopal
Chitta 

Manasa Bhaja Rey

Manasa Bhaja Rey Guru Charanam
Dustara Bhava Sagara Taranam


Om Namah Shivaya Om Nama Shivaya

Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om


Arunachala Shiva Arunachala Shiva

Arunachala Shiva Aruna Shiva Om


Omkaram Bhava Omkaram Bhava

Omkaram Bhava Om Namo Baba

Manasa 

Guru Maharaj Guru Jai Jai
Sai Natha Sad Guru Jai Jai

Manasa 

Govinda Krishna Jai

Govinda Krishna Jai Gopala Krishna Jai
Gopala Bala Bala 
Radha Krishna Jai


Krishna Jai, Krishna Jai, Krishna Jai
Krishna Krishna Krishna Krishna Jai
Govinda

Gopika Mala Hari Pyari, Mayi Mira Mana Vihari
Madana Mohana Murali Dhari Krishna Jai

Krishna Jai Rama Krishna Jai Radha Krishna Jai
Bala Krishna Krishna Krishna Krishna Jai

Govinda

Subrahmanyam Subrahmanyam

Subrahmanyam Subrahmanyam 
Shanmukhanatha Subrahmanyam. 

Shiva Shiva Shiva Shiva Subrahmanyam. 
Hara Hara Hara Hara Subrahmanyam- Om

Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam. 

Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam. 

Shiva Sharavanabhava Subrahmanyam. 

Guru Sharavanabhava Subrahmanyam. -Jai

Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam. 

Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam

Subrahmanyam

Subrahmanyam Subrahmanyam 
Sainatha Subrahmanyam. 

Subrahmanyam Subrahmanyam

Subrahmanyam Subrahmanyam 
Shanmukhanatha Subrahmanyam. 

Shiva Shiva Shiva Shiva Subrahmanyam. 
Hara Hara Hara Hara Subrahmanyam- Om

Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam. 

Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam. 

Shiva Sharavanabhava Subrahmanyam. 

Guru Sharavanabhava Subrahmanyam. -Jai

Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam. 

Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam

Subrahmanyam

Subrahmanyam Subrahmanyam 
Sainatha Subrahmanyam. 

Chitta Chora Yashoda

Chitta Chora Yashoda Kaey Bal
Navanita Chora Gopal


Gopal Gopal Gopal 

Govardhanadhara Gopal
Gopal Gopal Gopal Gopal 

Govardhanadhara Gopal
Chitta